Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

   
         

Kvinnoglöd 4-16 som pdf >>
Kvinnoglöds-sidan >>

  Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

Vi fortsätter nu med en reflektion om Sofia, den kvinnliga visheten, som enligt Bibeln dansar och leker inför Guds ansikte, och hennes vägledning i en enskild kvinnas liv. Gunilla Bäckström har skrivit denna betraktelse/dikt/bön.
Läs Gunillas betraktelse här >>

  Dansmässan Din ljusa skugga dansades första gången på Världens Fest i Karlstad i maj 2014. Dansmässan är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

Dansmässan, i helig-dans-tradition, finns nu inspelad på en CD, som har framställts i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan och Universitetskyrkan i Karlstad.
Musik och koreografi har utvecklats av riksspelman Maria Hulthén Birkeland, diakon/lyriker Kristina Sandgren, präst/koreograf Hans Kvarnström och diakon/dansledare Cecilia Hardestam.

Workshops kring dansmässan har genomförts och en längre dansutbildning har inletts. Möjligheter finns att delta 2017.

CDn Din ljusa skugga finns
nu att beställa >>

Läs mer om Lång utbildning
"Dansa tro - Dansa liv" >>

Aktuell workshop "Dansa tro - Dansa liv" >>

   
   
         
   
         

Resa till Israel och Palestina.

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum. Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

~ ~ ~ ~ ~

Resa till Tyskland

KviSk har fått en inbjudan från de evangeliska kvinnorna i Tyskland att vara med på deras Frauenfesttag i Wittenberg den 12 augusti 2017 med anledning av Lutherjubileet. Evangeliska kvinnor från hela världen kommer att delta i firandet.
Vi reser den 9 augusti och kommer hem
den 14 augusti 2017.
Under resan kommer vi att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv på platser och händelser och samtala om hur reformationen har påverkat oss som kvinnor. Utöver Wittenberg besöker vi också Erfurt och Halle, där vi övernattar, samt Eisenach, Wartburg och Eisleben.
Är du intresserad av att vara med på resan? Kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se, tel 042-123667 eller 0708-641404) eller
Lisbeth Malmström, lisbeth.malmstrom@comhem.se, tel 046-142482 eller 0708-142482) för mer information!

 

Ny kyrkohandbok

Arbetet med en ny kyrkohandbok pågår för fullt. Det första förslaget kom redan 2012 och fick mycket kritik av remiss-instanserna. Kritiken gällde både det teologiska och det språkliga innehållet och kanske framför allt det musikaliska. Förslaget har nu arbetats om, och i januari i år skickades det ut på en ny remissrunda. Remissvaren skall vara inskickade till kyrkokansliet senast den 15 maj.

Kvinnor i Svenska kyrkan har inbjudits att avge ett remissvar både i den förra omgången och i år, vilket ju är både spännande och hedrande med tanke på att vår förening inte är så jättestor. I årets remissvar har vi synpunkter framför allt på två övergripande områden, som vi menar behöver en djupare analys och utvecklas vidare, nämligen barnens gudstjänst-deltagande och församlingens delaktighet i gudstjänsten. Därutöver har vi också en hel del synpunkter på enskilda moment och formuleringar, både i den allmänna gudstjänsten och i de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vårt remissvar är nu inskickat. Styrelsen ansvarar genom vår ordförande Gunilla Åkesson för remissvaret, som har utarbetats av Karin Hedner, Lunds stiftsgrupp.

 
Linköpings kalender 17-01-05
Lund referat 16-12-01
Lund Luther-utställningen 16-10-03
Härnösand 16-07-12
Stiftsgruppernas sida 16-06-08
Skara kalender 16-06-02
Karlstad kontakt 16-05-28
Karlstad kalender 16-05-27
Luleå referat 16-05-19
Luleå kalender 16-05-18
   
   

 

 
Hemsidan uppdaterades 161205
Du är besökare