Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

         
VÅRELD 2018   KVINNOR I BIBELN   KVINNOGLÖD
   

Våreld 2018 kommer att äga rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.
Anteckna datum redan nu!

2017 års Våreld hölls i Uppsala den 5-7 maj.
Gäster och föreläsare var ärkebiskop
Antje Jackelén och författare tillika journalist Ulrika Knutsson.
Läs gärna referatet från Våreld och
årsmötet 2017 >>

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en reflektion om Hanna, som efter många år blev mor till Samuel, en av Gamla Testamentets domare och stora profeter. Berättelsen om Hanna finns i 1:a Samuelsboken.
Reflektionen är skriven av Karin Hedner.
Läs den här >>

Nr 3 2017 har som tema vårt årstema - "Hållbar utveckling i Jesu efterföljd".
Gunilla Bäckström utmanar oss - vad innebär det att leva i Jesu efterföljd?

Kvinnoglöds-sidan >>

         
AKTUELLT RESOR   FRAUENMAHL   UPPDATERINGAR
         

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2018.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Resor till Israel, Palestina och Wittenberg.

Volontärer i Wittenberg

En resa till Wittenberg anordnades av Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift den 9 – 14 augusti. 26 kvinnor från hela landet följde med.

Läs Elsa Foisacks text om resan och se bilder från besökta orter >>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lunds stiftsgrupps resa Dagligt liv i bibliskt land till Israel och Palestina har nu ägt rum.

Läs mer om resan på Lunds referat-sida! 


Sykars Brunn

 

 

Frauenmahl - Kvinnors bordssamtal

2017 uppmärksammar Svenska kyrkan att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, vilket blev inledningen till reformationen och den lutheranska kyrkans avskiljande från den katolska. Martin Luther och hans gärning kommer att bli mycket uppmärksammad under året.
Läs mer om Frauenmahl >>

 
Lund Utställning 17-10-17
Lund Kalender 17-10-10
Referat Wittenberg 17-09-07
Växjö höstprogram 17-08-30
Världens fest 17-07-01
Västerås kalender 17-05-26
Referat Årsmötet 17-05-20
Karlstad 17-03-21
Karlstad referat 17-03-21
Karlstad kalender 17-03-21
Lund referat 17-03-19
Kvinnoglöd 17-03-12
   
   
DANSMÄSSA BLI MEDLEM?

Din ljusa skugga är en dansmässa i heliga dansers tradition och är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

Den 9-11 juni 2017 arrangerades en workshop kring dansmässan utanför
Sunne i Värmland.
Workshopen avslutades med att vi firade mässan på en loge under Ransäters-stämman på Ransäters hembygdsgård.

Poesi, musik och dans – men också bilder!
Dansmässan inspirerar på olika sätt. Konstnären och heligdansaren Melsene Laux inspirerades att skapa bilder sedan hon firat mässan i Ransäter förra sommaren.

Bilder av konstnär och dansare Melsene Laux (pdf) >>
Melsenes berättelse (pdf) >>
Dansmässans tio danser (pdf) >>

 

Vill du bli medlem?
Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 
 
KVINNOR PÅ LUTHERS TID
 
Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>
 
         
 
 
Hemsidan uppdaterades 171017
Du är besökare