Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 
Hilda Lind 1943 – 2016
Tidigt på Kristi himmelsfärds dags morgon dog Hilda efter att ha kämpat mot sin sjukdom under en längre tid. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.
För kvinnoarbetet i Svenska kyrkan har hon betytt mycket. Hon var först ordförande i Sveriges kyrkliga kvinnoråd 1992 – 1995 och från 2009 till 2015 ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan.
Alla vi som var med på Våreld i Jönköping maj 2015 minns hur hon märkt av sin sjukdom genomförde sitt sista årsmöte med sedvanlig skärpa och med välfor-mulerade synpunkter och tack.
Hilda var en god organisatör som såg vad som borde göras och genomförde det. Hon inspirerade och utstrålade energi och glädje som smittade. Kontakten med den världsvida kyrkan var viktig för henne. Som direktor för Svenska kyrkans mission fick hon arbeta med kristna över hela världen, inte minst för att kvinnans ställning skulle stärkas.
Hilda har varit redaktör för många böcker med kvinnotema som t.ex. Kvinnor berättar om Gud mitt i livet (1989)  och Kvinnor utmanar (2012). Vi är många som sörjer Hilda och har svårt att förstå att hon inte finns ibland oss mer. Vi känner stor tacksamhet för allt hon har gett oss.
Gunilla Åkesson ordf. i Kvinnor i Svenska kyrkan

 
         
         
   
         

Kvinnoglöd 2-16 som pdf >>
Kvinnoglöds-sidan >>

  Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

Vi börjar med en reflektion över Maria, Jesu mor, som Inger Boman har skrivit.
Läs Ingers betraktelse här >>

  Dansmässan Din ljusa skugga dansades första gången på Världens Fest i Karlstad i maj 2014. Dansmässan är en gudstjänst, där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans.

Mässan finns nu inspelad på en CD, som har framställts i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan och Universitetskyrkan i Karlstad.
Musik och koreografi har utvecklats av riksspelman Maria Hulthén Birkeland, diakon/lyriker Kristina Sandgren, präst/koreograf Hans Kvarnström och diakon/dansledare Cecilia Hardestam.

Det finns nu möjlighet att delta i workshops och utbildning kring dansmässan.

Läs mer om workshop 10-12 juni i Sunne >>
Läs mer om Lång utbildning
"Dansa tro - Dansa liv" >>

Aktuell workshop "Dansa tro - Dansa liv" >>

   
   
         
   
         
Resa till Israel och Palestina.

Lunds stiftsgrupp planerar en resa till Israel och Palestina i november 2016 under ledning av Inga-Lill Rubenson.
Vi kallar resan Dagligt liv i bibliskt land.
Läs mer om resan under datum 23 april på Lunds sida (uppdaterad info 160418) >>

~ ~ ~ ~ ~

Studiecirkel

Där lejonen bor -  En studiecirkel kring Ylva Eggehorns bok om män i Bibeln fortsätter under
hösten - se Lunds kalendarium!
Alla är välkomna - även om man inte deltagit under våren.
Alla träffarna är söndagseftermiddagar kl 17-19 i Sensus lokaler på Krafts torg 12A.
Ingen föranmälan behövs.
För mer information kontakta Gunilla Åkesson, gunilla.akesson5@comhem.se eller tel 042-123667. 

  Ny kyrkohandbok

Arbetet med en ny kyrkohandbok pågår för fullt. Det första förslaget kom redan 2012 och fick mycket kritik av remiss-instanserna. Kritiken gällde både det teologiska och det språkliga innehållet och kanske framför allt det musikaliska. Förslaget har nu arbetats om, och i januari i år skickades det ut på en ny remissrunda. Remissvaren skall vara inskickade till kyrkokansliet senast den 15 maj.

Kvinnor i Svenska kyrkan har inbjudits att avge ett remissvar både i den förra omgången och i år, vilket ju är både spännande och hedrande med tanke på att vår förening inte är så jättestor. I årets remissvar har vi synpunkter framför allt på två övergripande områden, som vi menar behöver en djupare analys och utvecklas vidare, nämligen barnens gudstjänst-deltagande och församlingens delaktighet i gudstjänsten. Därutöver har vi också en hel del synpunkter på enskilda moment och formuleringar, både i den allmänna gudstjänsten och i de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vårt remissvar är nu inskickat. Styrelsen ansvarar genom vår ordförande Gunilla Åkesson för remissvaret, som har utarbetats av Karin Hedner, Lunds stiftsgrupp.

 
Karlstad kalender 16-05-27
Luleå referat 16-05-19
Luleå kalender 16-05-18
Lund referat 16-05-16
Linköping 16-04-08
Härnösand 15-12-31
Referat Framtidskonferens 15-10-17
Stockholms Stiftsgrupp 15-10-17
   
   
Vad är "craftivism"?
Läs på Linköpings sida!
 

 

 
Hemsidan uppdaterades 160527
Du är besökare