Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 

 SAMTALA OM "VÅR PLATS PÅ JORDEN"!
 

Våreld 2020 fick ställas in på grund av pandemin. Temat för mötet
var "Vår plats på jorden".
Inför mötet i Linköping hade Kerstin Bergman gjort ett bildspel som var tänkt att kunna inspirera till samtal.
Det finns att se på Youtube och är fritt för alla använda. Låt oss göra det!

Kerstin Bergmans introduktion:

Klimatångest

Kan vår kristna tro frälsa/rädda/befria oss från klimatångest?

Bibeln har inga direkta svar. Frågan var liksom inte aktuell på den tiden(!) Det vanliga receptet att ångra och be om förlåtelse och lita på Kristi försoningsdöd fungerar inte heller.

Jo, möjligen om vi kollektivt bekänner vårt släktes skuld och gör en massiv bot. Det är i en del traditioner villkoret för förlåtelse. Men det resonemanget sätter nåden ur spel, frälsning av nåd och genom tron allena, som är vår lutherska tros centrala sats.

Då kommer man på det där med hoppet, det kristna hoppet ska rädda oss. Om det handlar bland annat biskoparnas brev om klimatfrågan. Men vad bygger man hoppet på? Det sägs aldrig.

Vår plats på jorden försöker förankra hoppet i en tro på det som är större än vi. Det behöver man inte gå till det övernaturliga för att finna. Vi finner det i moder Jord, vår mater. Hennes tålamod och kraft att läka och att skapa nytt liv. I kretsloppet blir döden en förutsättning för liv, inte ett straff för syndafallet.

Så kan man tolka påskens budskap.

Det heliga är centrum för allt vad religion heter. Vår moder Jord är helig, måste hållas hel. Hon är helig och okränkbar, för om vi förstör henne kan hon inte köpas tillbaka för alla våra pengar.

Det man håller heligt vördar och vårdar man. Och man förundras över det mater-iella, jorden och solen och hela det oändliga universum – precis som människor häpnade över de naturliga krafter som Jesus satte i rörelse.

Kerstin Bergman 2020

 

Här kan du hitta videon "Vår plats på jorden" >>

 
  KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE FÖR KVINNOR I SVENSKA KYRKAN
 

LÖRDAGEN DEN 3 OKTOBER 2020 KL 10:00

Mötet sker digitalt och behandlar förslag till nytt fokus för 2021 samt motioner. Dessa punkter bordlades vid ordinarie årsmöte i maj.
Alla medlemmar har rätt att deltaga vid det extra årsmötet.
Rösträtt har de ombud som utses av respektive stiftsgrupp eller nätverk enligt stadgarna.

Anmäl deltagande med namn, e-postadress och telefonnummer till
sekreterare Ingrid Ödquist senast den 20 september:
sekr.kvisk@gmail.com eller tel 0730 98 40 20.

Förslag till dagordning och övriga handlingar skickas ut till ombud och övriga anmälda i god tid före det extra årsmötet.
Då medföljer även instruktioner för deltagande via internet eller i vissa fall via telefon.

VÄLKOMNA!

 
 HÖSTGLÖD PÅ NÄTET!

Pandemin hindrar oss från att ha Höstglöd som vanligt. I stället för att mötas på Flämslätt får vi göra det med teknikens hjälp.
Ordföranden och kontaktpersoner inbjuds till ett internetbaserat samtal lördagen den 3 oktober kl 14
(Det är samma dag som det extra årsmötet hålls på förmiddagen.)

Vi gör som vi brukar, berättar för varandra om verksamhet, planer, bekymmer och glädjeämnen. När vi inte kan träffas på vanligt sätt är det kanske viktigare än någonsin att vi håller kontakterna öppna och samtalen levande.
Låt oss dela idéer och tankar, bland annat om vårt fokus och om hur Kvinnor i Svenska kyrkan kan fortsätta verka i pandemitider.

Anmäl deltagande i samtalet till Ingrid Ödquist senast 20 september, sekr.kvisk@gmail.com, så skickar vi sedan ut instruktioner för hur man kommer in i det digitala mötet. Vi kommer att använda programmet Zoom.

VÄLKOMNA!
Bulle Davidsson, ordförande i KviSk

         
 RESA TILL JERUSALEM 2019     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Läs om KviSK:s resa till Jerusalem november 2019 >>

 

Höstglöd referat >>

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

För många av oss i kristna kvinno-organisationer, som KviSK och SEK och deras motsvarigheter runtom i världen, är det ett stort problem att kvinnor så ofta är osynliga i Bibeln och i den traditionella kyrkohistorieskrivningen. Arbetet med att upptäcka de kvinnor som faktiskt finns i Bibeln och har funnits i kyrkohistorien har varit viktigt för kvinnor i kristna kvinnoorganisationer och motsvarande arbete har judiska kvinnor gjort i sina sammanhang.

Läs om de osynliga kvinnorna i
Bibeln här >>

Nr 3 2020
Alla nummer 2020 har som tema
Kvinnors skap-ande

Skulptören Marianne Hall har nu debuterat med en diktbok. Dikter som beskriver hur hon blev människa, medan medan skulpterande är hennes bearbetning av vad som sker i världen.

Läs mer på
Kvinnoglöds-sidan >>

         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    BORDSSAMTAL I LUND

För mer än 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2019 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren, Agneta Eriksson och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Fredagen den 18 oktober 2019 samlades 57 kvinnor i Hypotekets vackra lokaler mitt emot Domkyrkan i Lund för årets Kvinnors bordssamtal.
Det var tredje året i rad, som Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift inbjöd till ett sådant bordssamtal, inspirerat av de Frauenmahl, som kvinnorna i vår systerorganisation i Tyskland inbjuder sina medlemmar till.
Upplägget är att några inledare talar i femton minuter över ett ämne, som deltagarna sedan samtalar om, tills det blir tur för nästa inledare att tala. 

Läs mer om bordssamtalen >>

 

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  

Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA    JÄMSTÄLLDHET     UPPDATERINGAR
         

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik. Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Fram till och med 20 september finns en inspelad dansgudstjänst med Din ljusa skugga (44 min lång)
på Svt Play från firandet i skånska Höllviken på
Marie bebådelsedag:
https://www.svtplay.se/video/21576238/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-13-3?start=auto&tab=2019

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

  Den 8 mars är kvinnans dag, men hur ser det ut resten av året?

Vår rapport "The Fierce and the Furious" vittnar om ett växande hot mot jämställdheten i såväl Sverige som övriga Europa. Konservativa grupper blir allt mer välorganiserade och gör gemensam sak med nationalister och tongivande politiker i kampen mot vad de kallar "genusflum". Tillsammans bildar de anti-genusrörelsen.

För att stå upp mot den växande anti-genusrörelsen driver vi kampanjen #WeSay och uppmanar alla att vara med. Tillsammans måste vi bemöta deras påståenden, som att "jämställdheten har gått för långt". När ett möte mellan världens ledande politiker ser ut så här kan vi ju inte annat än utbrista: "På riktigt?".

 
Kvinnoglöd 3-20 20-09-22
Linköping start 20-09-14
Härnösand start 20-08-25
Västerås start 20-06-30
Skara start 20-06-30
Luleå start 20-04-01
Kvinnoglöd 1-20 20-03-12
Linköping kalender 20-02-05
Lund kalender 20-02-03
Resa till Jerusalem 2019 21-02-03
Linkvisk Fripratarna 20-02-03
Referat Höstglöd 2019 19-10-29
Lund referat 19-10-29
Karlstad kalender 19-10-16
Göteborg kalender 19-08-27
Årsmöteshandlingar 19-06-27
Referat Våreld 2019 19-05-24
Lunds styrelse 19-05-08
       
LÄSTIPS LÄSTIPS    LÄSTIPS
       

Nygammalt lästips!

Birgitta Nyrinder (red) Moder Jord i klimakteriet – om klimatkrisen, hot och hopp
Lund/Uppsala, Arcus:2008 är en bok som skapades genom KviSK och som ännu (slutet av september 2020) går att köpa, till exempel på Bokus för 39 kronor.

Här finns texter om ”klimatkrisen, hot och hopp” av tolv kvinnor, inklusive Kerstin Bergman, Birgitta Dahl, Helle Klein och Helene Egnell.
Genom boken vill KviSK bidra till den teologiska och existentiella reflektionen kring klimatkrisen, synliggöra hoten och bidra till handling och hopp. Rekommenderas som samtalsbok för grupper och för enskild läsning!

 

Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

 

         
         
Webdesign: Webugglan Design AB
Hemsidan uppdaterades 20-09-30
Du är besökare

target="_blank"> src="//c.statcounter.com/3659651/0/12f20ede/0/" alt="real
time web analytics">