You are here

Tre kvinnor, tre avtryck

Tre kvinnor, tre avtryck!

Vissa människor går spårlöst förbi. Andra sätter outplånliga avtryck men också frågetecken.

Hur orkade kvinna, som fött nio barn och upplevt avigsidan av alkohol, stå lugn och trygg i sig själv med trösterika budskapet: -”Du ska inte ge dig för en motgång, det kommer snart en ny.”?

Den som haft svar på frågan är sedan 54 år död och innesluten i friden på evighetens sommaräng. Kanske ligger svaret i sista mötet. Kvinna och mor med knäppta händer uttalar i höstsols glans avskedsorden:”-Jag har gjort mitt. Jag är redo.” Ansvarstagande, tålamod, humor, sång och musik bar i tid då inga andra möjligheter att bryta upp fanns. Hon förblev den samlande medelpunkten till sin död.

I jämförelse framstår drottning Vasti i Esters bok i Gamla testamentet som delvis ett frågetecken. Hon ”trotsade”, står det, maken konung Ahasveros, berättas det i första kapitlet.

Hon framställs som ”en kaffeflicka”. Skön, med uppgift att behaga sin makes manliga gäster. Vasti vill inte spela den rollen. Arrangerar samtidigt med sin makes fest – en fest för enbart kvinnor. Det kunde maken ej tåla.

Vasti åker ut. Förlorar sin drottningkrona. Försvinner helt. Jag vill veta! Kan ”Missing people” gripa in? Hur gick det för dig sedan, drottning Vasti? Beundrar ditt mod! Trött på din tids patriarkat satte du en gräns. Hade du inga barn? Hade du god ekonomi att falla tillbaka på? Trots mitt frågetecken visar du på ett alternativ till patriarkatets dominans i din tid och för alla kommande tider. Rollen som ”kaffeflicka” lever kvar. Kampen går vidare i generation efter generation.

Ett avtryck, som jag högt värderar och som hör ihop med min egen tid, stod Margit Sahlin för. Första mötet med henne ägde rum i början av 1960-talet på Stiftsgården i Rättvik. Olika riktningar i präst-ämbetsfrågan var samlade. Vid Margits tal lade ung, prästvigd man upp fötterna på stol framför sig, en tidning över huvudet och lutade sig bakåt i stolen.

Denna fruktansvärt kärlekslösa markering mot en prästvigd kvinna slog sönder mig som kristen. Reste hem till Falun i chocktillstånd övertygad om” är detta kristendom vill jag inte ha med dem att göra”.  Gick ej i kyrka och gudstjänst på fjorton dagar. Erfor mig från huvud till fötter totalt tillintetgjord. Frågan kom:” Hur orkar Margit Sahlin?” Kanske svaret ligger i det som hände mig två veckor efter mötet i Rättvik en ledig eftermiddag i St Kopparbergs kyrka i Falun.

Föll på knä i en bänk med blicken på altarets skulptur, Jesus med herdestav i höger hand och lamm under vänster arm, frågade: ”Gud! Om ingen annan tycker om mig, kanske du gör det?” Det gick några sekunder. Så fylldes kyrkorummet av ljus och värme, som gick rakt igenom min kropp. Helad gick jag ut på kyrktrappan och kunde ta alla människor i famn! Räddad blev jag kvar i Svenska kyrkan. Utvecklades som människa inte minst genom Margit Sahlins S:ta Katharinastiftelsen: Mitt kyrkliga universitet!

Margit Sahlin var en hyperintelligent människa men ingen översittare. Kände mig aldrig underlägsen i hennes sällskap. Tala om feministisk teologi och Gud som han eller hon låg inte för henne, men det är en annan historia.

Ingegerd Hellberg
87 år och ordförande i Västerås stiftsgrupp