You are here

Kvinnors rättigheter hotas

Hanna Stenström på Höstglöd i Umeå

Utrymmet för mänskliga rättigheter krymper. Organisationen Kvinna till kvinna rapporterar hur kvinnor i Serbien angrips av nationalistiska grupper för sin kritik av regimen och för att de vägrar finna sig i de traditionella kvinnorollerna.

På Kvinna till kvinnas hemsida finns en rapport som visar att detta är en del av en internationell utveckling där organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter trängs tillbaka i många länder. Detta får tydliga konsekvenser även för kvinnoorganisationer.
 

Jämställdhet ett tillhygge

Sverigedemokraterna bryter mönstret genom att hålla fram jämställdhet som ett ”svenskt” värde, men använder det som ett tillhygge mot människor från andra folk. SD ingår ändå i världstrenden med att krympa kvinnans utrymme, då de vill införa samvetsklausuler för vårdpersonal som inte vill utföra aborter, samt vårdnadsbidrag.

- I praktiken innebär detta ett steg mot inskränkning av kvinnors rättigheter och möjligheter, sade Hanna Stenström, som oroas av SDs program och menar att om förslagen införs, innebär de ett steg på vägen mot inskränkande av kvinnors möjligheter och andra människliga rättigheter.
 

Kyrkan en motkraft

Hanna Stenström vill att Svenska kyrkan blir en motkraft mot de nationalismens krafter som trycker tillbaka kvinnors organisationer och rättigheter. Det gäller att fortsätta arbetet med att integrera vårt specifika arv och att återta vår tradition och där hitta resurser.

Hanna Stenström hänvisade till sin ledare i Svensk kyrkotidning och till rapporten på Kvinna till Kvinnas hemsida:

Suffocating the movement – shrinking space for women’s rights samt svensk sammanfattning Så tystas en kvinnorörelse

Tillgängliga på www.kvinnatillkvinna.se och via länk:

https://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/2018/03/kvinna-till-kvinna-suffocating-the-movement-report-eng-2018.pdf

https://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/2018/03/kvinna-till-kvinna-sa-tystas-en-kvinnororelse-sv-2018.pdf