Välkommen till Kvinnor i Svenska Kyrkan!

 HÖSTGLÖD 2018     KVINNOR I BIBELN     KVINNOGLÖD
   

Höstglöd 2018 ägde rum på Strömbäcks folkhögskola, Umeå
den 28 – 29 september.

Referat från Höstglöd 2018 >>

VÅRELD 2019

Våreld 2019 kommer att äga rum den
3 - 5 maj i Östersund.

 

Kvinnogestalterna i Bibeln är många, även om de flesta personer, som förekommer där, är män. Vi vill lyfta fram några av Bibelns kvinnor, både de välkända och de lite mindre kända, och reflektera över deras liv och vad de kan betyda för oss idag. Även om deras levnadsförhållanden var helt olika våra har vi förstås ändå mycket gemensamt.

Alla medlemmar är välkomna att bidra med en kortare reflektion eller en lite längre artikel om någon av Bibelns kvinnor, som man har en egen relation till, som har betytt något för en eller som man kanske inte förstår sig på.
Alla bidrag är välkomna! Skicka din text till gunilla.akesson5@comhem.se eller karin.hedner@gmail.com

NYTT!

Vi fortsätter nu serien om kvinnor i Bibeln med en text om Maria Magdalena, skriven av Hanna Stenström.
Hon beskriver hur Maria Magdalena har uppfattats under de första århundradena och om den konflikt som uppstod mellan henne och Petrus.
Läs texten om Maria Magdalena här >>


Nr 3 2018

Nr 3 2018 har som tema "Tala så att andra lyssnar och förstår". Detta nummer ger en ”snabbkurs”.

Läs mer på Kvinnoglöds-sidan >>

 

         
  GDPR - SÅ HÄR BEHANDLAR KVISK DINA PERSONUPPGIFTER 

I slutet av maj fick vi en ny dataskyddslag i hela Europa kallad GDPR (General data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen.
Den är till för vår skull och för att skydda vår integritet bättre än förr. Det är viktigt hur vi i föreningar och organisationer hanterar personuppgifter, alltså de uppgifter vi en gång har fått från er när ni anmälde er som medlemmar.

Så här behandlar Kvinnor i Svenska kyrkan dina personuppgifter:
Vårt medlemsregister innehåller namn, adress, email, kön och födelseår. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna söka statligt ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Vi spar varje års medlemsregister i fem år. I bokföringen spar vi inbetalningar med uppgivna personuppgifter så länge bokföringslagen kräver - för närvarande 7 år.
Vi lämnar aldrig ut uppgifter vi fått av er till andra än den myndighet vi får bidrag från.
Vi tar ibland bilder vid våra konferenser. Om du inte vill vara med på bild kontaktar du oss innan konferensen och meddelar detta. Om du i efterhand upptäcker att du finns på bild som publicerats i vår tidning eller hemsida har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss så ordnar vi det!
Vi samarbetar i de flesta arrangemang med Sensus och deras dataskyddspolicy finner ni på www.sensus.se/dataskydd

 
         
 FÖR KVINNOR MED KVINNOR     BLI MEDLEM?    NY BISKOP

För 70 år sedan startade kvinnorörelsen inom Svenska kyrkan med Margit Sahlins tankar om ett kvinnoråd. Det har hänt mycket sedan dess men vi tror att det fortfarande behövs en organisation inom Svenska kyrkan som lyfter fram kvinnors röster och perspektiv.

Vårt fokus för år 2018 är Tala, så att andra lyssnar och förstår.
Många kvinnor som skrivit på #metoo och #vardeljus m.fl. upprop har tidigare försökt att tala och berätta men man har inte lyssnat på dem. Först när många kvinnor går samman och i solidaritet med varandra berättar hörs våra röster.

Tala, så att andra lyssnar och förstår - under året har vi samlats vid många olika tillfällen till Kvinnors bordssamtal med inledare och fokuserade samtal kring borden. Så viktigt att lyssna på varandra och möta varandras åsikter med respekt.

Tala, så att andra lyssnar och förstår – många har valts in i olika nämnder och styrelser efter det senaste kyrkovalet.
Vi vill gärna lyfta frågorna om hur vi möter varandra i dessa sammanhang. Det finns så många medvetna och omedvetna härskartekniker som kan störa i sammanträdesrummet.

Vår jämställdhetsgrupp (Berit Horned, Gunilla Löfgren och Bulle Davidsson) arbetar med att hitta en form för utbildning av förtroendevalda kvinnor.

       
 

Vill du bli medlem?

Här kan Du ansöka om medlemsskap >>

 

Ny kvinnlig biskop i Svenska Kyrkan

Den 6 november 2018 avgjordes biskopsvalet i Uppsala stift, där Gävleborg ingår. Efter att rösterna var lagda var det Karin Johannesson som fick flest röster.
Karin Johannesson kommer att vigas av ärkebiskop Antje Jackelén den 3 mars 2019 i Uppsala domkyrka.


Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift.

Vi gratulerar biskop Karin till sin utnämning och viktiga uppgift!

     
   KVINNOR PÅ LUTHERS TID  


Du som vill visa utställningen om kvinnor på Luthers tid - här kan Du läsa om den och se vilka tider som är lediga >>

 
         
 DANSMÄSSA   LÄSTIPS     UPPDATERINGAR
       

Din ljusa skugga

är en dansmässa i heliga dansers tradition. Kvinnor i Svenska kyrkan har medfinansierat cd:n med mässans musik.
Många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv utgår numera från denna mässa!

Läs mer på Karlstads stiftsgrupps
hemsida >>

 


Artikel om själavårdande samtal för den som varit utsatt för sexuella övergrepp >>

Mer lästips hittar du under fliken Texter!

 
Härnösand start 18-12-11
Linkvisk Fripratarna 18-12-11
Skara kalender 18-12-11
Referat Höstglöd 18-11-06
Karlstad Dansmässa 18-11-05
Karlstad kalender 18-11-05
Västerås 18-11-04
Linköping 18-11-01
Lund referat 18-10-27
Lunds styrelse 18-10-15
Strängnäs stiftsfest 18-10-15
Kvinnoglöd 18-09-20
Västerås Referat 18-09-09
Växjö kalender 18-09-07
Lund kalender 18-09-07
Luleå 18-06-10
Riksstyrelsen 18-06-05
     
 AKTUELLT RESOR GÖTEBORG  AKTUELLT RESOR LUND    
     

Göteborgs stiftsgrupp kommer att anordna en resa till Iona sommaren 2019.
Kontakta ordföranden Katarina Evenseth, katarina.evenseth@svenskakyrkan.se eller 0706-818867, för mer information!

Lunds stiftsgrupp planerar en resa till Israel/Palestina i november 2019
Man kommer att studera Svenska kyrkans material om mellanösterns kristna under 2018 och våren 2019.
Resan kommer att ha betoning på möten med kristna systrar och besök i kristna kyrkor.

 

 

         
Hemsidan uppdaterades 181118
Du är besökare