You are here

Välkommen till Härnösands stiftsgrupp!

 
Kalkbladet december 2019

I nya Kalkbladet kan Du läsa om

Tankar inför advent 2019 1
Inspirationshelg på Vårsta 3
Röster från St. Olavsleden 6
Det lyssnande ledarskapet 10
Höstglöd i Karlstad 4-5 oktober 12
Glimtar från Stiftsfesten i Östersund 15
Skönlltteratur med Kristna förtecken 17
Årsmöte i Östersund 2020 19
Här når du KviSk styrelse i stiftet 19

Kalkbladet december 2019 som pdf >>

Inspirationshelg på Vårsta diakoni

För undertecknad är det tredje årets inspirationshelg.
Helgen leds av Karin Härjegård, författare och präst från Duved.


Nu ska vi få hjälp med skrivandet. Karin ger oss
en uppgift där vi ska skriva fritt från hjärtat.
Hur gör man? Var börjar man?


Det går bra. Än så länge. Att ta ett collegieblock och skriva allt man
kan utan sammanhang kanske är grejen. Kanske är det så man ska
göra hemma. Direkt på morgonen. Skriva ifrån sig. Sen, kan man göra
det man ska.

Läs mer om inspirationshelgen på Vårsta i senaste Kalkbladet >>


Karin Härjegård, författare och präst från Duved
 
 

Det lyssnande ledarskapet

Jag har privilegiet att få gå en fantastisk kurs i Lyssnande ledarskap.
Kursen har getts några gånger och hette tidigare Kropp och gudstjänst. Under två år får jag vara med och utvecklas i att vara närvarande i min kropp och medveten om andras kroppar, och förstår allt mer hur kropp, själ och ande hänger ihop och hjälper varandra att få näring. Gud har skapat oss med alla tre delarna.

Vi är 14 deltagare, en man och resten kvinnor. Vi är flera olika yrkesgrupper inom kyrkan, från Stockholm, Västerås och Härnösands stift. Det är Stockholms stift som är huvudarrangör och kursen är på katolska stiftsgården Marielund ute på Ekerö. Från Härnösands stift är vi tre kvinnor som går utbildningen, förutom jag själv som
är komminister i Själevad så går Anette Nordlinder, komminister i Njurunda och Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker. Tidigare har tre andra kvinnor gått kursen, Ingrid Grahn, kantor i Östersund, Helen Lugner , komminister i Östersund, och Anna Stenund kyrkoherde i Sundsvall GA. Tanken är att vi sex sedan ska bilda ett nätverk.

Lyssnande ledarskap ser vikten av delaktighet.

Ledare är Birgitta Söderberg och Åsa Rockberg.
Birgitta är församlingsherde i Huddinge församling och jobbade tidigare som stiftsadjunkt med gudstjänstutveckling i Stockholms stift. Åsa är dansare och kroppsterapeut, hon är från Jämtland och bodde många år i Näsåker men är numera stationerad på västkusten.
Läs gärna mer om henne och hennes arbete på www.earthheart.se.
Det är kombinationen mellan dessa två kvinnors erfarenheter som gör kursen så dynamisk och givande.
Ledarskap kan betyda så mycket och ofta tänker jag på någon som går före och leder flocken, säger åt var och en vad den ska göra. Det ledarskap som denna kurs försöker lära ut är av en helt annan sort.
Det lyssnande ledarskapet är lyhört och uppmuntrande, ser betydelsen i mångfalden och delaktigheten. Kroppens språk blir en viktig del av kommunikationen så att vi bättre kan förmedla vårt budskap och läsa
andra, det hjälper oss i att hantera situationer. Ett lyssnande ledarskap tar in livet med alla sinnen, och vill erbjuda en öppenhet som tillåter en lekfull ärlighet och som vill ge möjlighet till flera olika uttryck och
möten.

Befriande tillåtande dans

Jag har snart gått mitt första år och redan har det lärt mig mycket om mig själv och min kropp. Det har gjort mig mer frimodig och tillåtande i mitt ledarskap. På kursen dansar vi mycket och den fria, tillåtande dansen är så befriande, det vet jag att många av er andra också har upptäckt. Jag ser fram emot att gå ett år till på denna givande kurs.

Jag ger er några ord som jag har mediterat mycket över sista månaderna och gett vidare till många som jag träffat, de tillskrivs Teresa av Avila, mystiker och karmelitnunna på 1500-talet.

Kristus har ingen annan kropp än din, inga andra händer än dina,
inga andra fötter än dina.
Genom dina ögon är det som Kristus med medkänsla ser ut över världen.
Med dina fötter är det som Han går omkring och gör väl.
Med dina händer är det som Han nu välsignar oss.

Catharina Larsson

 
 

Röster från St Olavsleden

Sommaren 2019 har Härnösands stift, Ånge och Sundsvalls kommuner anordnat Fem-söndagars etappvandring längs St. Olavsleden, från Selånger till Borgsjö med ca 1 mil varje söndag. Det är den första delen av St. Olavsleden. Före Gustav Vasas maktövertagande och reformationen i Sverige var St. Olavsleden tillsammans med Rom,
Jerusalem och Santiago de Compostela en av de stora vallfartsorterna.
St. Olavsleden föll i glömska och växte igen när den katolska ordningen avskaffades men håller nu på att väckas upp ur sin Törnrosasömn genom ett starkt lokalt engagemang, samverkan mellan Sverige och Norge, en modig församling (Selånger), EU-medel och andra tillväxtbidrag.
Ett växande intresse för tystnad, andlighet och fysiska upplevelser kan också vara en del av detta liksom intresset för det unika och att det religiösa utövandet individualiseras alltmer. År 2010 beslöt Europarådet i Strasbourg att utnämna St. Olavsvägarna till europeisk kulturväg.

 
Dagsvandring Torp-Ljungaverk i kyrkans Fem-söndagars arrangemang.

Text och foto: Marianne Staaf-Gälldin

Läs mer i Kalkbladet december 2019 >>

 

   
     
     

Boktips!

Ylva Eggehorn: Kryddad olja

Marianne Fredriksson: Enligt Maria Magdalena

Lisbet Larsson: Märkvärdiga svenska kvinnor

Anita Goldman: Om stenarna kunde tala

Monica Sjögren Nordgren: Maria Magdalena kvinnan vid Jesu sida

Monica Sjögren Nordgren: Santa Anna