You are here

Välkommen till Linkvisk!

Har du en idé?

För att nätverket i Linköping ska fungera som det är tänkt behöver flera medlemmar på olika håll i stiftet engagera sig.
Vi behöver också samverka med flera organisationer.
Hör av dig till stehager@gmail.com med dina uppslag.
Ge gärna tips på sådant som händer i din församling eller på din ort där KviSk kan medverka!

Välkommen!
Sally Stehager

Kontaktperson för norra distriktet, dvs Linköping

Berit Horned
Kontaktperson för södra distriktet av Linköpings Stift, Kinda kommun

 

 

8 mars 2018

Internationella Kvinnodagen firades på många olika sätt i Linköping.
KviSk deltog också och hade ett bord där vi visade vad vi gör.

Därefter genomfördes vårt årsmöte.

Den ena som syr är Sally Stehager och den andra är Lillemor Eriksson. De två kvinnorna bredvid Sally är Birgitta Ponsima och Agneta Eriksson.
De två kvinnornas ansikten är Eva Burgman och Kerstin Bergman.

Linköpings Kommun ordnade arrangemanget och den som ledde det hela var Louise Kruse.