You are here

Välkommen till Linkvisk!

Har du en idé?

För att nätverket i Linköping ska fungera som det är tänkt behöver flera medlemmar på olika håll i stiftet engagera sig.
Vi behöver också samverka med flera organisationer.
Hör av dig till stehager@gmail.com med dina uppslag.
Ge gärna tips på sådant som händer i din församling eller på din ort där KviSk kan medverka!

Välkommen!
Sally Stehager

Kontaktperson för norra distriktet, dvs Linköping

 

Kultur skapar hopp i Bethlehem

Under den rubriken  samlades en söndagseftermiddag i oktober ett 30-tal personer i St. Lars kyrkan i Linköping.
Vi hade förmånen att få lyssna till Inger Jonasson, missionär och konstnär, som under många år tillsammans med sin make Kjell varit verksam i Palestina, utsända av  Svenska kyrkan.

Inger inledde med att förklara dagsläget i landet. En aktuell karta visade palestiniernas krympande livsutrymme på Västbanken. I ord och bild berättade Inger om uppbyggnaden av ett kulturcentrum i Bethlehem - möjliggjort tack vare bistånd från bl. a Sida  och Kyrkornas Världsråd.Här undervisas i bl. a. konst dans, film och konsthantverk. 
Många av oss har nog därhemma en glasängel eller fredsduva från Dar Al-Kalima.

Mötet och LinKViSk bidrog med pengar till stipendiefonden, som möjliggör för ungdomar att få utbildning och ett framtida yrke.

Vi som deltog i mötet inser hur mycket kultur betyder inte minst för ett hårt drabbat folk.


Inger Jonasson, missionär och konstnär  Foto: Sally Stehager

Åhörare

Eva Burgman
Linköpingsgruppen

 

Dialogmöten i Kinda - samverkan mellan Kvinnor i Svenska kyrkan Linköpings stift och Kinda pastorat

Vi läser Bibeln 2018 -2019

Nu lättar vi ankar
Nu seglar vi iväg
Nu lämnar vi strand för öppet hav
Målet är Vägen in i Bibeln och kristendom
Hjärtat är kompassen som vi lärt av Marcus Borg
Bibeln är kartan och djupet.

Fyra kvinnor och fyra män hjälps åt att hålla kursen, läsa av kompassen och styra runt grynnor och skär.
Så kan det bildligt se ut vid våra dialogmöten under året som kommer.

Efter att under 2017 -2018 ha läst och samtalat kring Marcus Borgs bok Kristendomens hjärta är vi nu på väg att börja studera bibeln på djupet.
Vad kan den säga oss kvinnor och män i vår tid och i våra sammanhang? Hur ska vi läsa ?
Vi följer Kyrkoårets gudstjänsttexter för att ta oss in i och ut på det stora havet Bibeln.
Målet för gruppen är att i texterna och samtalet söka väg för en kristen livshållning i vår tid.

Vi fortsätter med strukturerat samtal utifrån öppna frågeställningar enligt modell - En ledare formulerar frågeställningar inleder och håller i samtalet. Ordet ges till den som vill tala. Talaren håller i en liten segelbåt i trä som  symbol för uppmärksamhetens riktning.  Den som talar får tala klart och därefter kan övriga ställa frågor. Kommentarer,  diskussion eller debatt undviks, endast frågor, då fokus ska ligga på den som talar och dennes berättelse. Att formulera frågor är ett sätt att utveckla de egna tankarna och ger samtidigt bekräftelse till den som öppnat sig och delat sin berättelse.

Vi LYSSNAR på varandra och tar del av varandras liv och tankar. Vem som berättat och vad stannar i vår krets men kunskap och nya erfarenheter tar vi med oss ut i våra vardagsliv.

En stark Gemenskap och känsla av LIV är utmärkande för mötena. Våra olika perspektiv som kvinnor och män blir tydliga. Under året som ligger framför ska vi gå vidare genom att öppna upp och bjuda in “ sakkunniga” kvinnor och män för föreläsning i kombination med dialog.
 

Berit Horned
Kisa