You are here

Välkommen till Luleå Stiftsgrupp!

2020

 

Luleå stiftgrupp har haft medlemsmöte
7 mars 2020 i Mariakyrkan, Umeå.

Under sedvanliga mötesrutiner antogs Verksamhetsberättelse för 2019 och Verksamhetsplan för 2020.

Verksamhetsberättelse 2019 >>
Verksamhetsplan 2020 >>

Ny ansvarsgrupp valdes:
Kontaktperson Gunilla Bäckström, Skellefteå
Medlemsansvarig, Elisabeth Löfgren, Skellefteå
Ekonomiansvarig, Anna-Stina Wikström, Skellefteå

Sammankomsten startade med lunch och berättande om "Svenska kyrkan och Samerna" av Anna-Stina Wikström, som arbetat med konfirmationsläger för samiska ungdomar på Edelvik folkhögskola under fem år.

Dagen avslutades med dans "Din ljusa skugga".

 

2019

 

Föreningen drivs i form av  ett nätverk av kvinnor i
Svenska kyrkan i Luleå stift.

Vad betyder då detta? Först och främst:
Vi bildar ett nät av knappt hundra medlemmar, där alla utgör en maska var, som gör att detta kan hållas samman.
Ingen är viktigare än den andra, och alla har både glädjen och ansvaret att fundera vad detta betyder.
Tänk väldigt lokalt: Vad kan, vill, ska vi som tillhör Kvisk på alla orter i stiftet vara och göra?

Vi  har medlemsmöte en gång per år, vanligtvis i mars månad. Då får alla medlemmar kallelse och oftast har vi, förutom sedvanligt årsmötespunkter, en aktivitet av inspirerande karaktär, t ex bibliodrama, bildskapande eller heliga danser. Plats för årsmötet varierar mellan stiftets städer.

På medlemsmötet väljs personer till en "Ansvarsgrupp" som har hand om kontakt med medlemmarna, medlemsmötet och ekonomi samt håller kontakt med föreningen på riksnivå. Även representanter till årsmötet på riksnivå utses.

Gunilla Bäckström
nuvarande kontaktperson