You are here

Lund årsmöte 2012

Stiftsgården Åkersberg
 
Årsmöte i KviSk i Lunds stift

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift hade årsmöte på stiftsgården Åkersberg den 10 mars.

Efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet består styrelsen av:
Karin Hedner, ordförande, Lisbeth Beselin, vice ordförande, Annika Linderfalk, nyval,
Åsa Gustavsson, sekreterare, Johanna Johansson, Mia Lychou och Gunilla Åkesson.

Den kommande verksamheten innehåller under våren två kvinnofrukostar, den 28 april i
Bräkne-Hoby med Margareta Skantze, som ska tala om Hildegard av Bingen och den 5 maj en ekumenisk kvinnofrukost i Lund med Lunds ekumeniska kvinnoråd, meditationsdanser med Lis-Mari Sandahl och eftertankedagar på Killans Bönegård på Österlen.

På hösten är det Världens fest i Malmö, där vi medverkar vid Sykars Brunn och kvinnofrukostar  i Malmö och Kristianstad på temat ”Tro möter tro” med Maria Lundström som samtalsledare.

I oktober går en resa till vänstiftet i Halle i Tyskland inför Reformationsdagen  (Lisbeth Malmström från internationella utskottet har hand om intresseanmälningar till denna resa) och i november är det temadag på stiftsgården Åkersberg i Höör.
Det anordnas också samtalsgrupper med utgångspunkt från boken
”Sann mot sig själv - öppen mot andra".

Efter årsmötet var det gemensamt program med Syföreningar i Lunds stift, då Kristina Backe framförde inspirerande vårsånger.

Enligt uppdrag  för styrelsen
Lisbeth Beselin