You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Välkommen till höstens träff!

 

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2015:
Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Kristina Bonnier Gustafsson, sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Ingela Hadin

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!