You are here

Välkommen till Skara stiftsgrupp!

Välkommen till Andrum i Advent!

 

Inbjudan >>

 

                 

 

Till styrelse för KViSK i Skara stift valdes 2019:

Elisabet Håstrand Lönnermark,ordf
Gerd Larsson,vice ordf
Kristina Gustafsson Bonnier,sekr
Lena Ringdahl, kassör
Jane Jönsson
Jessica Rytter
Ingela Hadin
Gun-Mari Hvass

 

Allt gott önskar Kvisk styrelse
i Skara!