You are here

Skara kontakt

Elisabet Håstrand Lönnermark ordf 070-548 41 09 (anmälan till arrangemang)
Kristina Gustafsson Bonnier, sekr 070-731 62 21
Lena Ringdahl kassör 0511-624 91 (kassör/medlemsskap)
Jane Jönsson  
Jessica Rytter  
Britt Hallgren