You are here

Välkommen till Strängnäs stiftsgrupp!

Allt gott önskar Kvisk styrelse i Strängnäs!

Vår verksamhet bygger på kontakter via ett nätverk och Heddagruppen, som dansar Heliga Danser
i Kumla och är en verksamhet som pågår regelbundet.

"Visa mina händer hur de ska fånga vännens gråt och glädje.
Visa min arm hur den ska omfamna -  vid missförstånd  och samförstånd.
"


Bilderna är hämtade från Livets Träd-dagen.