You are here

Välkommen till Västerås Stiftsgrupp!

Ros till Biskopen!

Tack vare biskop Mikael Mogren har Malin Rudbeckius porträtterats och fått sin plats bredvild maken, biskop Johannes Rudbeckius i Biskopsgården i Västerås. Denna insatts är värd en ros. En fråga återstår att besvaras. Det sägs att Johannes bildade en flickskola. Hur långt liv fick den?

 

Höstglöd 2018, som hölls på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå, präglades av berikande innehåll som (och) gemenskap.

Hanna Stenström lyfte fram Kvinna till Kvinna – rapport, som visar hur nationalistiska strömningar i vår tid får särskilda konsekvenser för kvinnorörelser. Vi ser det tydligt i Sverige.
Berit Horned presenterade resultat av jämställdhetsgruppens arbete. Kvinnor i Svenska kyrkan KviSk, behövs. Jämställdhet handlar om hållbart ledarskap, som är en fråga också för män.  – Vi ska hjälpas åt att bygga gemenskap. 
KviSk ska på kristen feministisk grund samarbeta med kompetensen, som finns på tjänstemannanivå i kyrkan.   – Demokratin har växt ur samtal.
KviSk skall även knyta an till Svenska kyrkans unga i jämställdhetsarbete. Feministteologiskagruppen i Umeå presenterade sin läsning av Gunilla Thorgrens bok ”Guds olydiga revben”. 
– Vi har fler anmödrar än vi kan ana. Som historiebok kan Thorgrens bok med dess ljusa slutsatser fungera i missionerande syfte.
Gunilla Bäckström talade för undertecknade av upprop Förbjud kärnvapen.
Deltagarna gick fredsmarsch och firade mässa. Deltagare från Västerås stiftsgrupp reste hem, stärkta till kropp och själ.

 

Gruppen i Borlänge

Studiecirkelhösten 2018 om ämnet demokrati. Flera deltagare har även varit med i cirkel ”Tredje rikets fruktan och elände” av Bertolt Brecht som sett Dala Teaterns uppsättning av denna Brecht-text.

Sensommardag 2018 fick Susanne Senters analys av Metoo-rörelsen. Hon presenterade ”EFFATA”, en handbok, som Västerås stift tagit fram för att motverka kränkningar och som delats ut till all personal i Västerås pastorat.
Dagen avslutades med landshövding Ylva Thörn, som hade mycket gott att säga om Svenska kyrkan. ” – det gläder mig att vi i Mikael Mogren har en frimodig och fräsch biskop”.

 

Stiftsgruppens möte

I november för att planera årsmötet 2019. Förslag finns att bjuda in stiftets Svenska kyrkans unga.

Allt gott och Guds välsignelse till Dig, som läst ända hit!

Ingegerd Hellberg, ordförande, tfn 0243-19443