You are here

After work Kumla 2013

 

After Work i Kumla den 23/ 5 2013

After Work i Kumla samlade ett 20-tal personer, både medlemmar och andra intresserade. Efter god mat och goda samtal runt borden bjöds på information om föreningens historia, målsättning och exempel på verksamhet, olika i olika stift och på olika orter, sammanfattat av Birgitta Nyrinder från riksstyrelsen. Särskilt fördjupades informationen i ämnet hållbar utveckling utifrån skriften ”Moder Jord i klimakteriet”.

Därefter tog stiftsadjunkt Eeva-Liisa Kettunen över och pratade om stiftets tankar om föreningen och om hur vi gemensamt skulle kunna utveckla ett samarbete framöver. Vi diskuterade fritt i små grupper en stund för att bearbeta dessa tankar och plantera några frön i kumlajorden.

Utifrån idéer om samarbete för att stödja unga kvinnor och om samarbete i klimatfrågorna, ämnen som finns på föreningens agenda och som stiftet gärna samarbetar omkring togs som ett första steg att vi ska försöka anordna ett evenemang till nästa stiftsfest som blir 2014. I detta arbete kommer vi även att inbjuda Svenska kyrkans Unga.

Till After Work kom intresserade från natur- och miljörörelsen samt från Röda Korsets
second hand-affär Kupan.

Kvällen avslutades med cirkeldansen Mater Materia till samisk musik av Marie Boine.

Utöver kvällens eget värde kan man se detta evenemang som ett gott upplägg att ta efter, ett koncept att tillämpa på andra orter i stiftet.

   
London 130528  
Eva Dahrén