You are here

Välkommen till Växjö stiftsgrupp!

Hej kära KviSk-medlemmar i Växjö stift!

Kan vi bli fler medlemmar i Kvinnor i Svenska kyrkan i vårt stift?


Fler som ser att kvinnors perspektiv på tillvaron, på samhälle och kyrka behövs?

Förnya medlemskapet i januari varje år!
Årsavgiften är 100 kronor att betala på bg 422-3699 så snart som möjligt.
Vi kontaktpersoner vill gärna ha kontakt med er i nätverket.

 

Till våra aktiviteter är kvinnor och män, medlemmar och andra, välkomna!

Kvinnor i Svenska kyrkan är en demokratisk organisation byggd på individuellt medlemskap.
Vi vill att kvinnors livserfarenheter och engagemang i vår tids stora frågor ska påverka kyrkans liv.
I öppna samtal, dit alla är välkomna, vill vi dryfta existentiella och teologiska frågor.
Vi vill visa solidaritet med utsatta kvinnor, hemma och ute i världen.

Varma hälsningar! Hör av er!
Karin och Inger