Lund kalender

Under våren 2021 fortsätter verksamheten i huvudsak digitalt
tills coronan släpper sitt grepp om samhället.

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund, dag 1

Via Zoom söndagar kl 17.00
Kvinnors gudsprat fortsätter 2021.

Vi fortsätter med Lena Malmgrens bok Många röster, många rum - läsestycken från höst till höst.
Anmälan till annikalinderfalk@hotmail.com

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 2

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 3

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 4

Mellanrum

Världsböndag

Världsböndagen på temat Bygg på en stadig grund.

Programmet är sammanställt av kristna kvinnor från Vanuatus övärld.
www.svekumeniskakvinnor.se finns en länk till en gudstjänst kl 12 eller kl 19.
Vi inbjuder till en eftersamling med bönegemenskap via Zoom vid båda tidpunkterna.
Om du vill vara med på detta, anmäl dig till lisbeth.g.malmstrom@ telia.com

Läs mera om Världsböndagen >>

Mellanrum

Digitalt årsmöte kl 10.

Anmälan till akessongunilla5@gmail.com senast den 21 februari.

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 5

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 6

Mellanrum

Kvinnors gudsprat - studiecirkel via Zoom - dag 7

Mellanrum

Pilgrimsvandring med start och mål vid stiftsgården Åkersberg i Höör.
Vandringen leds av Karin Fors och Annika Linderfalk.
Tag med ryggsäck, matpaket, vattenflaska, sittunderlag, vandringskläder och oömma skor.

Mellanrum

Förhoppningsvis kan vi återgå till mer ”vanlig” verksamhet till hösten.
Vi planerar i så fall följande aktiviteter:

Mellanrum

 29 aug

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund, dag 1.
Nu återupptar vi vår studiecirkel på söndagseftermiddagarna.
Under hösten samlas vi kring boken Bibelns kvinnor - 101 möten med kända och okända systrar
(författare Charlotte Frycklund).
De två första gångerna ses vi i Karin Hedners trädgård, därefter övergår vi till
möten via Zoom.
Information och anmälan till Annika Linderfalk på annikalinderfalk@hotmail.com

Mellanrum

 12 sept

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund kl 14.00-15.30, dag 2.

Mellanrum

25 sept

Kvinnofrukost i Lund
Inställd på grund av Corona. Vi hoppas kunna genomföra frukosten under 2022.

med den danska prästen Ellen Margrethe Gylling.
Världsböndagen i Danmark - erfarenheter från vårt grannland.
Ellen Margrethe Gylling berättar om arbetet med världsböndagens firande i Danmark.
Hon är präst och nytillträdd ordförande för Danmarks ekumeniska kvinnokommitté.
Hon har stor erfarenhet av ekumeniskt arbete i Danmark såväl som i Afrika och Asien.

Mellanrum

 3 okt

Kvinnors gudsprat studiecirkel i Lund kl kl 17.00-18.30, dag 3.

Mellanrum

Kvinnors bordssamtal Luthers anda.

Vi hoppas att det fjärde, uppskjutna bordssamtalet nu kan bli av.
Vi träffas på hotell Statt i Hässleholm och samtalar på temat Kvinnors styrkor.

Inbjudan till bordssamtalet  (pdf) >>

Mellanrum

 23 okt

Pilgrimsvandring på temat Kvinnor, fred och bön.
Samling vid stiftsgården Åkersberg i Höör kl 9.30.
Vi vandrar cirka 11 km under ledning av Karin Fors och Annika Linderfalk och
återkommer till Åkersberg senast kl 15.30.
Anmälan till Karin Fors på karin.fors@telia.com eller 0703-63 44 62.

Mellanrum

 24 okt

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund kl kl 17.00-18.30, dag 4.

Mellanrum

 30 okt

Samtal med kvinnor från Tanzania om situationen för kvinnorna under pandemin.
Anmälan till Madeleine Anderberg på madeleine.anderberg@telia.com

Mellanrum

 14 nov

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund kl kl 17.00-18.30, dag 5.

Mellanrum

 20 nov

Temadag på stiftsgården Åkersberg i Höör 20 november

Hanna Stenström, teol. doktor i Nya testamentets exegetik, som har forskat om bl.a. feministisk bibeltolkning, deltar.
Anmälan till Gunilla Åkesson på akessongunilla5@gmail.com eller 042-12 36 67 eller 0708-64 14 04.

Mellanrum

 5 dec

Kvinnors gudsprat - studiecirkel i Lund kl 17.00-18.30, dag 6.

 
Mellanrum