Om oss

Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk)

är en riksorganisation med rötter i Sveriges kyrkliga kvinnoråd, som bildades 1947.
Det är en partipolitiskt obunden förening med individuellt medlemsskap.
KviSk är öppen för alla kvinnor, engagerade i kyrkan eller kvinnor,
som är andligt sökande och nyfikna på den kristna tron.

Bild borttagen.

 

Detta vill vi:

- uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter

- främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla stödja och stimulera kvinnors
   insatser i kyrka och samhälle

- verka för att kvinnor ska utgöra hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar

- i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och övriga världen stödja kampen för makt och
   upprättelse - i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och
   ekologiskt tänkande i medvetenhet om hur allt hör samman i en ömtålig balans
 

Detta gör vi:

Kvinnor i Svenska kyrkan har ett brett utbud av aktiviteter –
dans i kyrkan, sång, samtalsgrupper, temadagar,
meditationshelger, pilgrimsvandringar –
och många olika former av mötesplatser, och andlig fördjupning.

Vi engagerar oss i jordens ödesfrågor; miljön
och globala handels- och rättvisefrågor.

Vi deltar i kvinnornas fredsarbete utifrån FN:s resolution 1325.

Vi bildar opinion mot trafficking, våld mot kvinnor,
barnsexhandel och all slags diskriminering.

Vi deltar internationellt och ekumeniskt i arbetet med att
bygga upp och stärka solidariteten med kvinnor i hela världen.

Kvinnor i Svenska kyrkan har en riksstyrelse och
lokala stiftsgrupper med egna program.

Varje stiftsgrupps verksamhet utformas av
medlemmarna och därför varierar programmen.

Kvinnor i Svenska Kyrkan vill använda kvinnors kraft för att
- stimulera andlighet
- stödja engagemang
- stärka gemenskap för en rättvis och
   hållbar utveckling i samhälle och kyrka.